Kontakt

Wyślij wiadomość

Ryżowa 36a,
02-495 Warszawa, Polska

+48 22 578 81 00
[email protected]

APARTAMENTY MANGOLIE:

Ryżowa 36a
02-495 Warszawa, Polska

Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy
XIII Wydzial Gospodarczy
KRS 39576
NIP 522-26-16-750
Kapital zakladowy 806.500 PLN